Tag Archives: תמהיל השיווק

i like package
איך עשייה חברתית משתמשת בתקשורת שיווקית לטובת ילדים רעבים.   תמהיל השיווק, כלומר הפעולות שחֵבְרָה עושה כשהיא מוציאה אל הפועל את האסטרטגיה השיווקית שלה, כולל ארבעה נושאים מרכזיים שנקראים בקיצור 4P's ואשר עונים על השאלות המרכזיות:


Posted in בלוג | Tagged , , | 3 Comments

היכרות עם צרכנים – א' ב' בשיווק
מה המשימה של השיווק?   אם מטרתו של עסק היא להרוויח. אז מטרת השיווק היא לייצר ביקושים, כך שהעסק ימכור מוצרים/שירותים ויוכל למקסם את פונטציאל הרווח שלו. עד כאן – טריוויאלי.   ומהו תמהיל השיווק,


Posted in בלוג | Tagged , , | Leave a comment